«Η παιδεία είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αλλάξουμε τον κόσμο» Νέλσον Μαντέλα - Νόμπελ Ειρήνης 1993

Μαζί με τους νέους της Κύπρου, στηρίζοντας τα όνειρα τους, για πραγματικά ίσες ευκαιρίες και κοινωνική δικαιοσύνη.
Όπως τους αξίζει.

Χαιρετισμός Προέδρου

Aγαπητοί Φίλοι,

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην ανανεωμένη επίσημη ιστοσελίδα του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Ενός θεσμού που βασικό στόχο έχει να βοηθήσει τους νέους της Κύπρου να κυνηγήσουν τα όνειρα τους μέσω της απόκτησης ανώτερης μόρφωσης.

Ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης ιδρύθηκε το 2015, υπόκειται σε νόμο και τυγχάνει οικονομικής διαχείρισης από τον Γενικό Λογιστή του Κράτους. Στηρίζεται αποκλειστικά σε εισφορές φυσικών και νομικών προσώπων και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπλέον οι εισφορές/δωρεές από τις οποίες προέρχονται οι πόροι του Φορέα δεν υπόκεινται σε φορολόγηση. Μέχρι σήμερα, συνέβαλε καθοριστικά, μέσω επιχορήγησης διδάκτρων ή ενοικίων, ώστε εκατοντάδες φοιτητές, από οικογένειες που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, να μπορέσουν τελικά να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους αντί να τις εγκαταλείψουν.

Ως σύζυγος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, έχω την τιμή και την ευθύνη να προεδρεύω αυτού του τόσο δυναμικού κοινωνικού εργαλείου από την 1η Μαρτίου 2023.

Ανέλαβα με μεγάλη χαρά, πολλή όρεξη για δουλειά, σε απόλυτη αρμονία με το πρόγραμμα διακυβέρνησης του συζύγου μου και θα εργαστώ ώστε ο ΑΦΚΣ να βοηθήσει χιλιάδες νέους της Κύπρου να κυνηγήσουν ισότιμα τα όνειρα τους και να γίνουν καλοί και δημιουργικοί άνθρωποι και ωφέλιμοι πολίτες. Μαζί μπορούμε, μέσω της παιδείας και εκπαίδευσης των νέων μας, να στηρίξουμε την κυπριακή οικογένεια, και να συμβάλουμε σε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον.

«Νέος θα πει να επιχειρείς να γκρεμίσεις τον κόσμο και να ‘χεις το θράσος να θες να οικοδομήσεις καινούριο, καλύτερο». Νίκος Καζαντζάκης.

Θα είμαι όχι δίπλα αλλά ΜΑΖΙ με τους νέους της Κύπρου, αρωγός στο να εξελιχθούν και να μορφωθούν, να έχουν πραγματικά ίσες ευκαιρίες, γιατί μοιράζομαι ακριβώς το ίδιο όραμα μαζί τους και γιατί αυτό έχει ανάγκη η Κύπρος μας.

Σας ευχαριστώ
Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη
Πρώτη Κυρία
Πρόεδρος Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη
Πρώτη Κυρία
Πρόεδρος Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Ιδρυτικός Σκοπός

Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Φορέα είναι η παροχή κατά το δυνατό οικονομικής στήριξης σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο η Επιτροπή κρίνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, είναι πρόσωπο που δυσπραγεί.

Οικονομική στήριξη θα δίνεται σε άτομα τα οποία λόγω έκτακτων κοινωνικών περιστατικών ή άλλων εξαιρετικών συμβάντων έχουν επηρεαστεί και παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στην συνέχιση της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης.

istockphoto-811339706-1024x1024

Κριτήρια

Ο Φορέας θεσπίζει και εφαρμόζει κριτήρια επιλογής ατόμων που δύνανται να λάβουν οικονομική στήριξη, στη βάση των αρχών της αντικειμενικότητας, ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης, και διαφάνειας.

Ανακοινώσεις