Επικοινωνία

Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης


Προεδρικό Μέγαρο, 1400, Λευκωσία


Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

+357 22 867478
+357 22 867539
+357 22 867555

Email:

supportbody@presidency.gov.cy