Έναρξη Αποδοχής Αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020–2021

08 Οκτωβρίου 2020

Η Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης ενημερώνει το κοινό ότι η φετινή υποβολή αιτήσεων για οικονομική χορηγία θα αρχίσει στις 1 Νοεμβρίου 2020 και θα τερματιστεί στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η αίτηση θα πρέπει να κατατίθεται ηλεκτρονικά, ΜΟΝΟ μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα, και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
Όλες οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην σελίδα της αίτησης καθώς και στο κεντρικό μενού πλοήγησης.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 22867555, 22867478