Αποτελέσματα Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

01 Οκτωβρίου 2018

Από τις 1154 αιτήσεις που έχουν ληφθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, εγκρίθηκαν 610 αιτητές (360 για δίδακτρα και 250 για ενοίκια), ενώ έχουν απορριφθεί 544. Το συνολικό ποσό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για οικονομικές χορηγίες ανέρχεται στις €741,700.00. (€448,500.00 για σκοπούς διδάκτρων και €293,200.00 για σκοπούς ενοικίων).

JavaScript chart by amCharts 3.21.15ΑπορρίφθηκανΕγκρίθηκανΣύνολο αιτήσεων: 1154
JavaScript chart by amCharts 3.21.15Αιτήσεις που απορρίφθηκαν544Αιτήσεις που εγκρίθηκαν610
JavaScript chart by amCharts 3.21.15ΔίδακτραΕνοίκιαΣύνολο οικονομικής χορηγίας: €741,700.00
JavaScript chart by amCharts 3.21.15Για σκοπούς διδάκτρων (€)448,500Για σκοπούς ενοικίων (€)293,200