Αποτελέσματα Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

02 Δεκεμβρίου 2023

Από τις 907 αιτήσεις που έχουν ληφθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, εγκρίθηκαν 493 φοιτητές (317 για δίδακτρα και 176 για ενοίκια), και απορρίφθηκαν 414. Το συνολικό ποσό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για οικονομικές χορηγίες ανέρχεται στις €541.900,00. (€338.705,00 για σκοπούς διδάκτρων και €203.195,00 για σκοπούς ενοικίων).

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕ ΑΡΧΙΚΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1 Μ.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
2 Ν.Ν. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
3 Χ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,000.00
4 Γ.Β. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
5 Α.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,000.00
6 Λ.Κ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
7 Τ.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
8 Γ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
9 Κ.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 3,000.00
10 Γ.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 750
11 Σ.Τ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
12 Σ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 750
13 Α.Γ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
14 Φ.Ρ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
15 Κ.Γ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
16 Χ.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
17 Κ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
18 Σ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,500.00
19 Ε.Γ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
20 Τ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 750
21 Ε.Κ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
22 Κ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,000.00
23 Σ.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
24 Η.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
25 Κ.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
26 Π.Π. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
27 Α.Ρ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
28 Χ.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
29 Χ.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
30 Δ.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,500.00
31 Ν.Φ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
32 Μ.Γ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
33 Κ.Θ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,500.00
34 Κ.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
35 Σ.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
36 Κ.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
37 Ι.Φ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
38 Μ.Γ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
39 Ε.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,500.00
40 Μ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
41 Π.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
42 Α.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
43 Α.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
44 Δ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
45 Λ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
46 Μ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
47 Α.Π. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
48 Π.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
49 Ι.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
50 Σ.Ρ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
51 Π.Ι. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
52 Α.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
53 Χ.Γ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
54 Α.Δ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
55 Ε.Θ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
56 Α.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,500.00
57 Σ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
58 C.G. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
59 Ν.Γ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
60 Κ.Ι. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
61 Κ.D. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
62 Χ.Ι. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
63 Ζ.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
64 Α.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
65 Ζ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
66 Κ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
67 Σ.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,000.00
68 Γ.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
69 Χ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
70 Σ.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
71 Σ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
72 Χ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
73 Ι.Γ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
74 Φ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
75 Π.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
76 Π.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
77 Σ.Ρ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
78 Δ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
79 Θ.Γ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
80 Η.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
81 Γ.Δ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 3,000.00
82 W.C. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
83 A.A. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
84 Π.Λ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
85 Π.Δ. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,000.00
86 Χ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
87 Κ.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
88 Χ.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,000.00
89 Κ.Ι. ΕΝΟΙΚΙΑ 3,000.00
90 Α.Π. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,500.00
91 Χ.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
92 Α.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,500.00
93 Γ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
94 Ι.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 500
95 Μ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
96 Χ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
97 C.B. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,500.00
98 Α.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,500.00
99 Γ.Ι. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,500.00
100 Κ.Ι. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
101 K.S. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
102 Π.Γ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
103 Χ.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
104 Σ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 875
105 Κ.Γ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
106 Α.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
107 Π.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
108 Α.Ρ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
109 Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
110 Ι.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
111 Π.Ξ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
112 Π.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,000.00
113 Δ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
114 Λ.Ι. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
115 Κ.Β. ΕΝΟΙΚΙΑ 3,000.00
116 Π.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
117 Κ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
118 Β.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,500.00
119 Π.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
120 A.W. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
121 Α.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
122 Σ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
123 Ι.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
124 Ρ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,430.00
125 Σ.Γ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
126 Ζ.Ν. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
127 Κ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
128 G.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
129 Π.Ν. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
130 K.V. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
131 M.Π. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
132 Φ.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
133 Λ.Β. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
134 Γ.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,500.00
135 Κ.Θ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
136 Ι.Γ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
137 Α.Ν. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,000.00
138 Τ.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
139 Σ.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
140 Χ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
141 Μ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,000.00
142 Κ.Θ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
143 Κ.Φ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
144 Σ.Η. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,500.00
145 Κ.Ν. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
146 S.D. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
147 Ι.Θ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
148 Μ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
149 S.V. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
150 Π.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
151 Φ.Φ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
152 Ν.Π. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
153 Λ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
154 Μ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,500.00
155 Λ.Γ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
156 Γ.Π. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
157 Κ.Β. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
158 Π.Β. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
159 Π.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 3,000.00
160 Γ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
161 Σ.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
162 Χ.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
163 Χ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
164 Κ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
165 Ι.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
166 Α.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
167 Κ.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
168 Κ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
169 Α.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
170 Α.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
171 Μ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
172 Κ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
173 Χ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
174 Σ.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,500.00
175 Φ.Β. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
176 Γ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
177 Π.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
178 Μ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
179 Χ.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
180 Ι.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
181 Β.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
182 Τ.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
183 Α.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
184 Α.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
185 Δ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,500.00
186 Β.Β. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
187 Ν.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
188 Χ.Ρ. ΕΝΟΙΚΙΑ 660
189 Τ.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
190 Ζ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 540
191 Π.Κ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
192 Ζ.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
193 Χ.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
194 Κ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
195 Σ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
196 Α.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
197 Κ.Δ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
198 Σ.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
199 Α.Θ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
200 Α.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,000.00
201 Ν.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,000.00
202 Ξ.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
203 Κ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
204 Σ.Γ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
205 Κ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
206 Ζ.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
207 Λ.Π. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
208 Χ.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
209 Γ.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
210 Κ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,900.00
211 Μ.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
212 Χ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
213 Γ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
214 Σ.Ζ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
215 Π.Π. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
216 Α.Κ. ΕΝΟΙΚΙΑ 500
217 Κ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 500
218 Λ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,500.00
219 Χ.Δ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
220 Α.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
221 Κ.Ν. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,200.00
222 Χ.Ν. ΕΝΟΙΚΙΑ 3,000.00
223 Τ.Γ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
224 Κ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
225 Γ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,500.00
226 Θ.Π. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
227 Κ.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
228 Σ.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
229 Γ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
230 Ε.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
231 Α.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
232 Φ.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
233 Σ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
234 Χ.Θ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
235 Η.Λ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
236 Γ.Ο. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
237 Ρ.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
238 Κ.Ρ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
239 Χ.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
240 Γ.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
241 Χ.Ι. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
242 Κ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
243 Α.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
244 Μ.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
245 Μ.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
246 Τ.Δ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
247 Κ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
248 Π.Π. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
249 Γ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
250 Z.V. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
251 Ε.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
252 Κ.Γ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
253 Π.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
254 Π.Γ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
255 Α.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
256 K.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
257 Κ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
258 Π.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
259 Χ.Ρ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
260 Κ.Ι. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
261 Π.Θ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
262 Γ.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
263 Μ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
264 Λ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
265 Φ.Φ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
266 S.K. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
267 Ν.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
268 Μ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
269 Ε.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
270 I.B. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
271 Λ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
272 Β.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
273 Ι.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
274 R.W. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
275 Ε.Ι. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
276 Ι.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
277 Ι.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
278 Ι.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
279 Κ.Β. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
280 Π.Β. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
281 Χ.Λ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
282 Τ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
283 Π.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
284 Ι.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
285 Ν.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
286 Ζ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
287 Χ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
288 Μ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
289 Τ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
290 Β.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
291 Α.Θ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
292 Κ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
293 Ι.Γ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
294 Μ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
295 Δ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
296 Τ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
297 Τ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
298 Ν.Ι. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
299 Ι.Δ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
300 Κ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
301 Α.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
302 Γ.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
303 Σ.Π. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
304 Χ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
305 Γ.Π. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,500.00
306 Ξ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
307 Π.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
308 Δ.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
309 Π.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
310 Φ.Π. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
311 Π.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
312 Ν.Θ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
313 Σ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
314 Α.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
315 Ν.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
316 Χ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
317 Τ.Γ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
318 Κ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
319 Α.Λ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
320 Α.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
321 Κ.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
322 Α.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
323 Ν.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
324 Σ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
325 Δ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
326 Ν.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
327 Ι.Ν. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
328 Α.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
329 Κ.Ξ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
330 Α.Λ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
331 Ζ.Ν. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
332 Ν.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
333 Τ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
334 Π.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
335 Λ.Π. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
336 Μ.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
337 Π.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
338 Ν.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
339 Μ.Γ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
340 Ε.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,500.00
341 Τ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
342 Α.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
343 Α.Δ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
344 Κ.Ν. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
345 Μ.Ι. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
346 Ν.Ν. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
347 Σ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
348 Ξ.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
349 Π.Δ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
350 Κ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
351 Ν.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
352 Τ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
353 Χ.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
354 Α.Π. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
355 Ο.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
356 Λ.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
357 Π.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
358 Χ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
359 Δ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
360 Γ.Π. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
361 Γ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
362 Κ.Ρ. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,000.00
363 Κ.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,000.00
364 Λ.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,000.00
365 Ι.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
366 Ζ.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,000.00
367 Α.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
368 Ε.Γ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
369 Κ.Ν. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
370 Λ.Γ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
371 Μ.Φ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
372 Θ.Δ. ΕΝΟΙΚΙΑ 500
373 Κ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
374 Θ.Κ. ΕΝΟΙΚΙΑ 3,000.00
375 Ο.Β. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
376 Π.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
377 Π.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
378 Κ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
379 Κ.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
380 Ε.Ρ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
381 Σ.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑ 500
382 Μ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
383 Δ.Κ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
384 Σ.Ι. ΕΝΟΙΚΙΑ 500
385 Ρ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
386 Β.Π. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
387 Α.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
388 Χ.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
389 Κ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
390 Π.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
391 Κ.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
392 Θ.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
393 Σ.Η. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
394 Α.Π. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
395 Α.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
396 Σ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
397 Α.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
398 Α.Ο. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
399 Π.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
400 Χ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
401 S.L. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
402 Π.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
403 Κ.Ι. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
404 Μ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
405 Χ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
406 Χ.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
407 Σ.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 500
408 Γ.Λ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
409 Ζ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 500
410 Κ.Ρ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
411 Θ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
412 Κ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
413 Α.Γ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
414 Δ.Κ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
415 Γ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 500
416 Χ.Ν. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
417 Μ.Γ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
418 Χ.Ψ. ΕΝΟΙΚΙΑ 500
419 Ν.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
420 Ρ.Ι. ΕΝΟΙΚΙΑ 500
421 Κ.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
422 Σ.Φ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
423 Κ.Κ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
424 Γ.Φ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
425 Ι.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
426 Β.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
427 Π.Ι. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
428 Κ.Ρ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
429 Φ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
430 Σ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
431 Ι.Η. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
432 Χ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
433 Τ.Ν. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
434 Τ.Δ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
435 Γ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
436 Π.Β. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
437 Μ.Ο. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
438 Π.Μ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
439 Κ.Κ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
440 Y.Y. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
441 Ι.Ι. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
442 Ι.Θ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
443 Τ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
444 Χ.Π. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
445 Δ.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
446 Χ.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 500
447 T.A. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
448 Z.M. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
449 Λ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
450 Κ.Θ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
451 Ν.Ν. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
452 Η.Δ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
453 Κ.Ρ. ΕΝΟΙΚΙΑ 500
454 Β.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
455 Π.Π. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
456 R.A. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
457 Μ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
458 Χ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
459 Χ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
460 Τ.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
461 Κ.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
462 Χ.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
463 Α.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
464 Κ.Γ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
465 N.V. ΕΝΟΙΚΙΑ 500
466 Α.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,000.00
467 Τ.Π. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
468 Π.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 500
469 Δ.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑ 600
470 A.W. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
471 Π.Λ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
472 Λ.Χ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
473 Τ.Γ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
474 Σ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
475 Π.Λ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
476 Χ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
477 Κ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
478 Σ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2,000.00
479 Α.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 2,000.00
480 Λ.Γ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
481 Χ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
482 Κ.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
483 Φ.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
484 Π.Ρ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
485 Ι.Π. ΕΝΟΙΚΙΑ 945
486 Φ.Σ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
487 Τ.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
488 Σ.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
489 L.Ν. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
490 Γ.Γ. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00
491 Δ.Φ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
492 Α.Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1,000.00
493 Γ.Α. ΕΝΟΙΚΙΑ 1,000.00