Συμπληρωματική διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

01 Ιουλίου 2024

Η Πρόεδρος και τα Μέλη της επιτροπής του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, προκηρύσσουν συμπληρωματική διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φοιτητές με οικογενειακό ακαθάριστο εισόδημα το οποίο δεν ξεπερνά τις €25.000 για μέχρι δύο εξαρτώμενα τέκνα και τις €30.000 για τρία εξαρτώμενα.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 2-10 Ιουλίου 2024.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, www.socialsupport.gov.cy.

Φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024 και απορρίφθηκαν λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά εμπίπτουν στις πιο πάνω αναθεωρημένες κατηγορίες, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Θα κληθούν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που θα λάβουν από το supportbody2@presidency.gov.cy στις 5 και 8 Ιουλίου 2024.